Μελέτη Οικιστικής Αναβάθμισης Νεράιδας

Μελέτη Οικιστικής Αναβάθμισης Νεράιδας

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στους δημόσιους χώρους του οικισμού, και οι όποιες παρεμβάσεις προτείνονται αποσκοπούν στην ανάδειξή τους, με απώτερο στόχο την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του οικισμού. Κατ’ επέκταση, αναμένεται να αναβαθμιστεί αφ΄ενός μεν η ποιότητα ζωής των κατοίκων, αφ΄ετέρου δε να αυξηθεί η μέχρι σήμερα επισκεψιμότητα του οικισμού.
Η πρόταση περιλαμβάνει αναπλάσεις χώρων, κατασκευή πεζοδρομίων, πλακοστρώσεις, αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η γενική φιλοσοφία της πρότασης κινείται στα πλαίσια της αισθητικής και λειτουργικής
αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων και της δικτύωσής τους.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης.

1. Δημιουργία Κόμβου σύνδεσης κεντρικού δρόμου οικισμού Νεράιδας με τον Εθνικό δρόμο Αθηνών-Κοζάνης.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει:
α) τη δημιουργία κόμβου, που θα σηματοδοτεί τον οικισμό της Νεράιδας και θα αποτελεί σημείο αναφοράς γι΄αυτόν.
β) την κατάλληλη διαμόρφωση εκατέρωθεν του κόμβου,
ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί στάση υπεραστικών λεωφορείων.
γ) τον φωτισμό αυτού, καθώς και
δ) φύτευση-ανάδειξη των πρανών εκατέρωθεν του κόμβου, κατά τρόπο που θα αναβαθμίζεται η όλη παρέμβαση, θα συμβάλλει στην περαιτέρω σηματοδότηση της εισόδου των επισκεπτών στον οικισμό, ενώ παράλληλα δεν θα δημιουργεί πρόβλημα ορατότητας στα διερχόμενα οχήματα, τα οποία κινούνται με ταχύτητα στον Εθνικό δρόμο Αθηνών-Κοζάνης.
2. Πεζοδρόμια εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού, ηλεκτροφωτισμός αυτών.

Προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου, ο κατάλληλος φωτισμός αυτών, ώστε να αποτελέσουν μέρος μιας περιπατητικής διαδρομής που θα συνδέει τη λίμνη με τον οικισμό.
Η επίστρωση αυτών προτείνεται να γίνει με χαλαζιακό κυβόλιθο, PAVE 4 απόχρωσης γκρι, προκειμένου να συνδυαστεί με τον ήδη υπάρχοντα κυβόλιθο (βυζαντινού τύπου, γκριζοκόκκινης απόχρωσης) με τον οποίο είναι επιστρωμένος ο δρόμος στην κορυφή του λόφου.
Έτσι :
– Ο επισκέπτης θα αντιληφθεί, από την πρώτη κι΄όλας στιγμή, ότι ο εν λόγω δρόμος είναι δρόμος οικισμού και δεν αποτελεί μέρος επαρχιακού ή κοινοτικού οδικού δικτύου.
– Θα υπάρxει δυνατότητα πεζής-ασφαλής διαδρομής-περιπάτου από την λίμνη μέχρι τη ράχη ≪Πύργος≫, όπου βρίσκονται τα εστιατόρια-οι ταβέρνες και οι καφετέριες του οικισμού.
– Θα φωτιστεί, καθ΄όλο το μήκος της εν λόγω διαδρομή (εκατέρωθεν του δρόμου)
– Θα αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα, κατά μήκος του δρόμου κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.
– Θα ενσωματωθούν στα προτεινόμενα πεζοδρόμια οι υπάρχουσες μέχρι σήμερα φυτεύσεις και θα αποτελέσουν ένα ενιαίο οικιστικό τοπίο, το οποίο στο σύνολό του θα αναβαθμίζει τον οικισμό.

2. Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων-Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας.

Η κατασκευή των πεζοδρομίων, που προτείνεται ανωτέρω (στο κεφάλαιο Β.9., παρ.2). θα καλύψει και την ανάγκη κατασκευής πεζοδρομίων κατά μήκος του προσώπου του οικοπέδου του Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 25, κατά μήκος του προσώπου στο χώρο πρασίνου στο Ο.Τ. 26 και στο Ο.Τ. 37.
Επί πλέον προτείνεται:
α) Επανάχρηση του κτιρίου του άλλοτε Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας και μετατροπή αυτού σε χώρο Πολιτισμού, όπου π.χ. ο επισκέπτης-περιηγητής μέσα από προβολές και αφηγήσεις θα μπορεί εν δυνάμει να ενημερωθεί για την ιστορία του οικισμού, στην περιοχή της Σεβάστειας στο Ν.Α. Πόντο πριν το 1922 (ανταλλαγή πληθυσμών), στην περιοχή των Λευκάρων στην Κοζάνη, πλησίον του ποταμού Αλιάκμονα και στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα μετά τη δημιουργία του φράγματος Πολυφύτου.
β) Ενοποίηση του αύλειου χώρου του άλλοτε Δημοτικού Σχολείου (και σήμερα προτεινόμενου χώρου Πολιτισμού) με τον χώρο αφ΄ενός μεν των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, αφ΄ετέρου δε του χώρου πρασίνου και Κοινοτικού Αναψυκτηρίου, όλα ευρισκόμενα στο Ο.Τ. 25. (διερεύνηση για πιθανή ένταξη των μισοκατασκευασμένων σήμερα κερκίδων και λοιπών διαμορφώσεων στην προτεινόμενη γενική αναμόρφωση του χώρου).
γ) Περίφραξη του ενοποιημένου χώρου του άλλοτε Δημοτικού Σχολείου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
δ) Διαμόρφωση-φύτευση των κοινόχρηστων οικοπέδων 215 (πράσινο-καθιστικό), 224, 222 και 223.

4) Χώρος Parking (υφιστάμενος) στο Ο.Τ. 15 του οικισμού.

Ο συγκεκριμένος χώρος απαιτείται να αναμορφωθεί και να χρησιμοποιηθεί πράγματι σαν χώρος στάθμευσης του οικισμού και όχι σαν ασφαλτοστρωμένος χώρος που εναλλακτικά τα παιδιά μπορούν να ασκούνται στο basket.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει:
α) Να αφαιρεθούν οι μπασκέτες που υπάρχουν σήμερα στον χώρο, και να χωροθετηθούν στον χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων τον προβλεπόμενο από το ρυμοτομικό σχέδιο.
β) Να αναμορφωθεί και διαμορφωθεί ο χώρος του parking και να καθοριστούν οι θέσεις και το είδος των σταθμευμένων αυτοκινήτων, καθώς και οι απαιτούμενοι διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων, εντός αυτού, και να προβλεφθεί και φύτευση του συγκεκριμένου χώρου (επιλεγμένες θέσεις φύτευσης), ώστε και να βελτιωθεί το μικροκλίμα του εν λόγω χώρου και να προσελκύει τους επισκέπτες να κάνουν στάση για ξεκούραση, ενημέρωση και άθληση, καθ΄ότι στην πραγματικότητα θα αποτελεί ενιαίο αναπλασμένο χώρο
των προτεινόμενων ανωτέρω παρεμβάσεων στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του οικισμού και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων αυτού. .
γ) Να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια και κατά μήκος του εν λόγω χώρου, η δε κατασκευή αυτών θα αποτελεί τμήμα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ», όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο Β.9., παρ.2).

5) Κόμβος στη ράχη «Πύργος».
Για την κατασκευή κόμβου στην αρχή του κυκλικού οδικού δακτυλίου στη ράχη ≪Πύργος≫ απαιτείται:
– η αναμόρφωση του Κ.Χ. (οικ. 103)
– η ενσωμάτωση της υπάρχουσας οδικής νησίδας στον προτεινόμενο κόμβο, καθώς και η απομάκρυνση-υπογειοποίηση των κολωνών της ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα αναστροφής μεγάλων οχημάτων (π.χ. τουριστικών λεωφορείων), χωρίς να είναι υποχρεωμένα να μπαίνουν στον οδικό δακτύλιο στη ράχη του λόφου
της Νεράιδας.

6) Πεζοδρόμηση τμήματος δρόμου, του ευρισκόμενου μεταξύ του Ο.Τ.24 και Ο.Τ.24.
Η Πεζοδρόμηση τμήματος δρόμου, του ευρισκόμενου μεταξύ του Ο.Τ.24 και Ο.Τ.24. θα δώσει τη δυνατότητα:
– ενοποίησης των κοινόχρηστων λειτουργιών της Νεράιδας, ενώ
– η επίστρωση αυτού με χαλαζιακούς κυβόλιθους (PAVE 4), χρώματος γκρι θα αποτελέσει οπτική και λειτουργική συνέχεια των προτεινόμενων πεζών διαδρομών του οικισμού, ενώ παράλληλα
– θα γίνει πιο άμεση και εύκολη η πεζή προσέγγιση των επισκεπτών-περιηγητών από το parking στον οικισμό και στους χώρους εστίασης και αναψυχής αυτού στη ράχη του λόφου της Νεράιδας.

7) Ανακατασκευή και διεύρυνση των πεζοδρομίων, κατά μήκος του δακτυλίου στη ράχη «Πύργος».
Η ανακατασκευή -διαμόρφωση και διευθέτηση της πορείας και στάσης πεζών και
οχημάτων, κατά μήκος του οδικού δακτυλίου στη ράχη ≪Πύργος≫, θα συνδυαστεί:
– με την μερική διεύρυνση των πεζοδρομίων
– την οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης κατά μήκος του κυκλικού οδικού άξονα στη κορυφή της ράχης, στην Νεράιδα,
– την οριοθέτηση κατάλληλων θέσεων, για τη χωροθέτηση του Αστικού Δημοτικού εξοπλισμού, π.χ. κάδοι σκουπιδιών, κ.λ.π.
– την υπογείωση των καλωδίων στον οδικό δακτύλιο στη ράχη ≪Πύργος≫, στην Νεράιδα
– την αναμόρφωση – εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης της Νεράιδας κατά τρόπο που να εκλείψουν οι συχνές διαρροές
– τη ύπαρξη μια λωρίδας κυκλοφορίας για την διέλευση των οχημάτων (ιδιωτών και Δήμου)
– την ομοιόμορφη επίστρωση των πεζών διαδρομών-πεζοδρομίων-πεζοδρόμων (κατά μήκος του εν λόγω κυκλικού δακτυλίου) με χαλαζιακούς κυβόλιθους, PAVE 4 χρώματος γκρι, ώστε να βελτιωθεί-αναβαθμιστεί η εικόνα των κοινόχρηστων χώρων του εν λόγω οικισμού

8) Αναμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος του κυκλικού δακτυλίου στη ράχη «Πύργος», στη Νεράιδα.
α) η αναμόρφωση του Κ.Χ. στο οικόπεδο 133 στο κέντρο περίπου της ράχης ≪Πύργος≫ της Νεράιδας θα συνδυαστεί με την επίστρωση των αναμορφωμένων πεζοδρομίων του οικισμού με χαλαζιακούς
κυβόλιθους, PAVE 4 χρώματος γκρί, ώστε το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατόν για κατοίκους και επισκέπτες.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω χώρος είναι τόσο μικρός ώστε καλόν θα είναι να αποφευχθούν μεγάλες παρεμβάσεις, πλην της χωροθέτησης καθιστικών και επιλεκτική δενδροφύτευση αυτού.
γ) η αναμόρφωση των χώρων πρασίνου στα οικόπεδα 153 και 146 συνίσταται:
– στη συνέχεια της επίστρωσης του πρώτου (οικ 153) με χαλαζιακούς κυβόλιθους ίδιους με αυτούς των πεζοδρομίων (υπάρχουν στον χώρο αυτό ήδη φυτεμένα δέντρα).
– και φύτευση με κατάλληλους θάμνους στα ήδη διαμορφωμένα κενά πρασίνου στο οικ 146.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ : 556.140,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΦΠΑ: 3.701.140,00 €

Αφού έχετε διαβάσει την Μελέτη παρακαλώ ψηφίστε (εδώ)

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *